Historiske postkort

Historiske postkort
med motiver fra Hareskovby

Hareskovby Medborgerforening har udgivet en serie med 10 billeder fra vores by, sådan som den så ud fra omkring år 1900 til 1950.

Hareskovpavillonen
Gammel Hareskovvej 355. Set fra øst ca.1910. Opført 1906 af journalist Michael Skandrup. Arkitekt: Thrue. Populært udflugtsmål for københavnerne op til mellemkrigstiden. Nedbrændt 1950. Erstattet af ungdomsboliger i ny bygning.

Udsigt fra Hareskovpavillonen
Gammel Hareskovvej 355. Set mod øst ca. 1908. I forgrunden villaer på Skandrups Allé. På markerne bagved ses fra venstre: ”Rønnebærgaard”, Gammel Hareskovvej
303, et par småhuse, villa ”Dannevang” på nr. 295 B, villa ”Hansborg” på nr. 281 og ”Kjeldgaard” på nr. 273.

Hareskov Station
Set fra perronen i 1908. Opført i 1906 som del af banen København/Lygten-Slangerup. Stor udflugtsstation før 2. verdenskrig. Nedrevet 1977 og erstattet af S-togsstationen.

”Skyttens Hus”
Gammel Hareskovvej omkring nr. 351. Opført 1886. Set fra øst ca. 1920, nu nedrevet.

Skovlyst
Skovlystvej 2. Set fra hjørnet af Skovlystvej og Ravnehusvej, formentlig i 1920’erne. Traktørsted. Nu også bryggeri.

Krydset Åvej-Hareskovvej
(nu Gammel Harekovvej)

Billedet er formentlig fra slutningen af 1920’erne.

Hareskov Kirke
Skovbovænget 29. Set fra Skovbovænget kort efter opførelsen i 1927 (arkitekt Knud V. Barfoed) Udbygget med koret i 1976/77 (arkitekt Rudolf Gram) og skibet i 1993 (arkitekt Simon Christiansen)

”Annexgården”
Skandrups Allé 7. Set fra parken, formentlig i 1930’erne. Oprindeligt landbrugsejendom. Fra 1899 sommerbolig for journalist Michael P. Skandrup (1866-1955), der købte jord i området, byggede huse – og gik fallit. I 1930’erne var ”Annexgården” rekreationshjem, senere hjemmeværnsbygning og fra 1986 medborgerhus.

Ismejeriet
Gammel Hareskovvej 305. Billedet er taget under Folkestrejken i 1944, hvor folk stod i lange køer for at få varer.

Jernbanekiosken
Stationspladsen. Set mod syd, formentlig i 1950’erne. Fra begyndelsen af 1920’erne til 1965 var der kiosk ved Hareskov Station.

Der er lukket for kommentarer.