Forside

Fortællinger om Hareskovby – 1900-1960

Fortællinger om Hareskovby er en samling artikler om sociale forhold, begivenheder og personer i Hareskovby i perioden 1900-1960.

Teksterne er fundet i lokalhistoriske arkiver m.m. af Finn Løkkegaard, pens. historieprofessor fra Danmarks Lærerhøjskole. Han brugte i sin undervisning Hareskovby som eksempel på lokalhistorie.

Teksterne har været kildemateriale for Finn Løkkegaard til artiklen ”Hareskovbys opståen og udvikling indtil 1960” i Årsskrift 2005 fra Historisk Forening for Værløse. Desuden har Finn Løkkegaard, her på Medborgerforeningens hjemmeside, suppleret artiklerne med indledning og noter.

Der er lukket for kommentarer.

Fortællingerne

1 – Om de første villaer

V. Hansen: Hvem har grundlagt Hareskov Villaby? (Hareskov Grundejerblad 1. september 1927)
Assistent og tidligere løjtnant V. Hansen var den første, som byggede en villa i Hareskovby. Da han skrev denne artikel, var han redaktør af Hareskov Grundejerblad, som kaldte sig ”Organ for upolitiske Sammenslutninger i Værløse Kommune.” Bladet blev udgivet af ”Hareskov Grundejer- og Borgerforening”. Læs resten

2 – Hareskoven og dens Villaby

Der eksisterer tre beretninger fra årene 1906-08, som fortæller om konsekvenserne af Slangerupbanens anlæggelse for værløsebøndernes gamle overdrev og om Hareskovbys tilblivelse.

Den første (beretning 2) handler især om københavnernes nyopdagede, dejlige natur i Hareskov, den anden (beretning 3) især om de nye villaer og pavillonen med dens udflugtsmuligheder, den tredje (beretning 4) især om Skandrups byggeprojekter og hans fallit. Læs resten

3 – Hareskoven udflugtssted

Paa nogen Minutter kommer man med Sporvogn overalt fra den indre By til Slangerup-Stationen, der ligger dér, hvor i gamle Dage Ladegaardsaaen flød ud i Lersøen.

Og saa ruller et af de smaa Tog, der om Søndagen er overordentlig store Tog, som kappes med Klampenborg-, Kyst- og Holtetogene, ud gennem dette ægte sjællandske Landskab, forbi Landsbyer og Marker, fede Bøndergaarde, Søer og Skove, med Udsigt over Kirkesogne og fjærne Landeveje!

— Hareskov! Fem Minutter fra Villabyen og ”Pavillonen”! Læs resten

4 – Forud for udviklingen

Naar man er forud for Udviklingen.
Uidentificeret artikel dateret den 7. september 1908

De, der i sin Tid interesserede sig for Slangerupbanen under dens Bygning, vil erindre den fortræffelige, uofficielle Indvielsesrejse, som fandt Sted en Tid før den mere formelle, men betydelig mindre morsomme officielle Indvielse fandt Sted. Læs resten

5 – Maaneskinsture

Den første Maaneskinstur fandt Sted i Fredags Aftes, og skønt Maanen var skjult bag saa tykke Skyer, at der slet ikke blev noget Maaneskin, var det sikkert en overordentlig fornøjelig Tur for Deltagerne. Læs resten

6 – En Fest

Danske Sommerfester er ikke meget afvekslende. En Keglebane, et Dansetelt, en ”Tyr”, en Karusel og en Gæstgiver … det Interiør kender vi, mere er der sjældent at kigge efter. Mere forlanger man ikke for at more sig. Det vil sige: ”morer” man sig i Grunden? Læs resten

7 – Hareskovene

Svend Fleuron udgav under 1. verdenskrig flere turistfører-bøger om skovene nord for København, bl.a. Hareskovene. De kom i 1919 i en samlet udgave under titlen ”Skovene om København”. (Gyldendal) Læs resten

8 – Oluf Skaalum: Ti Aar

Oluf Skaalum (1881-1947) blev i 1918 ansat som enelærer ved den nye landsbyskole i Hareskovby. Han var færing, men læreruddannet på Jonstrup Seminarium. Som ung realskolelærer i Thorshavn, redaktør af avisen ”Dimmalettingen” og som sambandsmand, dvs. tilhænger af øernes nære tilknytning til Danmark, kom han under 1. verdenskrig i konflikt med selvstyrefolkene og rejste skuffet med familie til Danmark. Læs resten

9 – Astrid Warberg: Hareskov

Astrid Warberg var forfatter, født i 1882 i Hareskov.Havde sommerhus i Hareskov. Boede senere på Bakkevej 12 under navnet Warberg-Müller. Skrev bl.a. romanen “Den synske” (Steen Hasselbachs Forlag 1925 Læs resten

10 – Aksel Sandemose

Forfatteren Aksel Sandemose boede til leje et par steder på Skandrups Allé i Hareskovby 1923-26 og var en overgang redaktør af Hareskov Grundejerblad.

Der er i Lille Værløse Overdrev opvokset en Flække: Hareskov Villaby. Skønt allerede over Fødselsveerne, saasom Spekulationsudstykning etc., er den en Del amerikansk, har ved sig noget ufærdigt og ledesløst, mangler aldeles den Tradition, som skaber noget homogent. Læs resten

11 – Hareskov Kirke

Førstelærer Oluf Skaalum var kirkens første kirkesanger. Han og hans familie var stærkt involveret i kirken, hans hustru, fru K.M. Skalum, gjorde et stort arbejde for at skaffe penge til opførelse af kirkebygningen, og hans datter, Gerda Skaalum, var kirkens første organist.

Da Hareskov Skole i Slutningen af 1918 var blevet indviet og taget i Brug, dukkede Tanken frem hos mange om ogsaa at faa bygget en Kirke i Villabyen, her, hvor selve Naturen har bygget Gud et Tempel. Læs resten

12 – Sundhedsforholdene

Der vil nu blive sat et Arbejde ind paa at bringe Sundhedsforholdene i Hareskov mere i Overensstemmelse med Sundhedsvedtægtens Regler, end hidtil er sket. Og det kan sandelig tiltrænges. Det er jo de to for Hareskov nyvalgte Medlemmer af Sundhedskommissionen: Prokurist Nonboe og Inspektionsbetjent Jensen, der vil sætte sig som Maal for deres Virksomhed i Sundhedskommissionen at gøre Hareskov til en sund By; og det kan ske ved at haandhæve den gældende Sundhedsvedtægts Bestemmelser. Læs resten

13 – Sognerådsformanden

Gennem Værløse Kommunehele middelalderen lige ned til år 1900 var Kirke Værløse hovedbyen i dette samfund, hvis sager afgjordes på bystævnerne. Da sogneforstanderskaberne og senere sognerådene indførtes, var det naturligvis Kirke Værløse, der havde hovedindflydelsen. Læs resten

14 – Naturfredning

Hareskov Grundejerforening, Værløse Sogneraad og Professor Dr. jur. Vinding Kruse har fundet hinanden. Det blev et af Resultaterne af det Møde, som Professoren holdt forleden i juridisk Diskussionsklub, og hvor han bl.a. omtalte det planløse og forrodede Byggeri flere Steder i Nærheden af Hareskoven langs Slangerupbanen. Læs resten

15 – Jul i Hareskov

Emma Larsen flyttede til Hareskov i 1938 med sin mand og tre piger på 6, 7 og en lille nyfødt. Her fortæller Emma Larsen om dengang Hareskov var en lille landsby.

Vi flyttede ud i en stor granplantage. Der var kun tre huse på vejen foruden vores eget, landeveje med dejlige grøftekanter gik gennem Hareskov. Der var kun én rutebil om dagen, den gik til Husum og kostede 65 øre tur/retur. De nødvendige dagligting kunne vi købe hos en af de to slagtere eller hos købmanden eller Tatol. Da vi kom hertil boede der mange tyske flygtninge i sommerhusene. De var flygtet fra Hitlers regime og måtte flygte igen, da tyskerne besatte Danmark. De gemte sig i Hareskoven – det var en ond tid. Læs resten

16 – Hyldest til naturen

Ester Bentzen var en navnkundig person i Hareskovby i tiden efter besættelsen og op til sidst i 1960’erne. Hun havde en lille zoologisk have, ”Noahs Ark”, på sin grund, Lindevej51, som især var elsket og besøgt af byens børn. Læs resten

17 – Aben Chico, Noahs Ark

Print PDF Aben Chico gik først ind i Noahs Ark (Uddrag af artikel i ugebladet ”Flittige Hænder” april 1960) På en pæn og stilfærdig villavej i Hareskovby ligger et hus, der hedder Noahs Ark – og på porten står der … Læs resten