Medborgerhuset Annexgårdens 25 års jubilæum

25 års jubilæum i et hus der er 10 gange ældre

Et af de mest idylliske huse i Hareskovby er Annexgården med stråtag og bindingsværk og moderne møde- og festfaciliter.

Husets lange og interessante fortid og dens sprællevende nutid blev fejret lørdag den 20. august 2011, fordi det var 25 år siden, bygningen blev medborgerhus.

Annexgården blev bygget som landbrugsejendom omkring 1750, men i 1899 blev den sommerbolig for journalist Michael Skandrup, Aftenbladet.

Skandrup blev så betaget af Hareskovby – og hvem kan ikke blive det? – at han opkøbte jorder omkring huset og prægede udviklingen i området så meget, at vejen kom til at bære hans navn: Skandrups Allé. Han udstykkede og stod for opførelsen af flere huse, som i dag er blandt vejens mest markante. Men som så mange andre initiativrige og foretagsomme igangsættere endte det med en konkurs.

I mellemkrigstiden var Annexgården rekreationshjem, og efter 2. verdenskrig blev den hjemmeværnsgård. 1. juli 1986 overdrog kommunen bygningen til borgerne i Hareskovby som medborgerhus, der i fællesskab administreres af Hareskovby Medborgerforening, Farum-Værløse Cykeklub og Skandrup Allés Vejforening.

Byrådsmedlem Kurt Bork Christensen, en af medborgerhusets stiftere og formand for husets styrelse, bød velkommen til jubilæumsfesten, og han var også dén, der stod for udnævnelsen af  Kaj Øgaard Sørensen til æresborger, fordi Kaj Øgaard har været ”en uvurderlig støtte  for byens sport og lokalsamfundet”. Øgaard er optaget i Guiness Rekordbog for at  have sendt Hareskov-Værløse Avis (”Kajs Avis”) på gaden i 62 år og 99 dage, og i en  alder af 89 år fortsætter han udgivelsen af ”Kajs Avis” fra sin plads på et plejehjem i  Værløse, dog ikke mere i en trykt udgave men som netavis.

Jubilæumsdagen gik for de ca. 300 gæster i alle aldre med musik (New Orleans Jazz, Spisekammerkoret og Fenris Fuur), frisbeeopvisning af Peter Jepsen, ponyridning, flødebollekast, storytelling og diasshow – og om aftenen blev der sat punktum med en festmiddag.

Fotos:
Karin & Lars Mathiesen

(klik på det enkelte billede for at se det i fuld størrelse)

Der er lukket for kommentarer.