Foredrag

fingerplanenFINGERPLANEN OG TRANSPORTKORRIDORERNE: Ring 4 og Ring 5

Mandag d. 20. oktober 2014, kl. 19:30-21:00

Jens Rørbech, adjungeret professor, dr. techn.

I foredraget redegøres for Fingerplanens enorme betydning for hovedstadsområdets udvikling gennem mere end 60 år.

Med Fingerplanen fulgte transportkorridorerne, som beslaglægger et areal på mere end 60 km2, og som trods et heftigt pres fra kommunerne og store op- og nedture i trafikudviklingen stadig er reserveret til trafik- og transportformål. Folketinget har haft sagen om transportkorridorerne på dagsordenen foranlediget af bl.a. flere kommuner, der har svært ved her og nu at sige ”nej” til nye bebyggelser og byudvikling. Er der i overskuelig tid overhovedet brug for transportanlæg i de udlagte korridorer, og kan eller skal store fremtidige infrastrukturanlæg overhovedet placeres i de reserverede transportkorridorer, – hvis de bliver til noget?

Foredraget er bl.a. baseret på et udredningsarbejde, som i 2010-2011 er gennemført i forbindelse med Folketingets behandling af sagen og vil herunder komme ind på den rolle og den funktion Ring 4 og Ring 5 har/kan få i dagens og fremtidens trafiksituation. Vejene berører både Furesø og i særdeleshed Hareskovby.

Jens Rørbech er adjungeret professor og dr. techn. Jens Rørbech har tidligere været planlægningschef i Vejdirektoratet og stadsingeniør i København.

Mødeleder: Ib Knudsen

Tilmelding: Senest 15.10 på mail

email hidden; JavaScript is required eller tlf. 2465 5824

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Alle 12.

 

Nyttige referencer:

  1. ”Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn” udarbejdet 1947 af Egnsplankontoret.
  2. Sven Illeris: ”Regional udvikling”. Bogværket 2010. (Indeholder et omfattende kapitel om Københavnsregionens planlægning).
  3. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen: Rapporter og baggrundspapirer udarbejdet til ”Udvalget om transportkorridorer i hovedstadsområdet”. 2011. Herunder:
  4. Jens Rørbech: ”Fingerplanen og transportkorridorerne – en genial plan for Hovedstadsområdets struktur”. 2011.
  5. Otto Anker Nielsen: ”Fremtidens behov for transportkorridorer i hovedstadsområdet”. 2011.
Dette indlæg blev udgivet i Debatforum. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.