Referater, meddelelser, høringssvar m.m.

Regnskab 2023, budget 2024 og 2025 som vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2024

Referat generalforsamling HMB – 14. marts 2024

Høringssvar om BRT på Ring 4 – HMB – Marts 2023

Høringssvar kommunens sparekatalog september 2022

Høringssvar lokalplan 157 for Hareskovby – september 2022

Referat generalforsamling HMB – 8. marts 2022

Referat ekstraordinær GF HMB 30-09-2021

Referat Generalforsamling HMB 14-09-2021

Referat generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling HMB 2019

Referat af generalforsamling i HMB 2018

Søfolder-26 Udarbejdet 2017

Referat af generalforsamling i HMB 2017

Budget 2017 – høringssvar fra HMB – indsendt 24. september 2016

Hareskov Børnehus ligger bedst på Skovmose Allé – læserbrev fra HMB 18. august 2016

Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej – samarbejde mellem Naturstyrelsen og HMB indledt i august 2016

Oplæg til bevaring og fremtidig brug af Naturstyrelsens udhus Stationsvej 2 – oplæg fra HMB og Udhus-gruppen 9. maj 2016 (+ Bilag 1Bilag 2Bilag 3Bilag 4)

Referat fra generalforsamling i HMB 2016

Fremtiden for skovens bevaringsværdige udhus Stationsvej 2 – oplæg fra HMB marts 2016

Høring af ny lokalplan for Hareskovby – præsentation fra HMB på borgermøde 24. november 2015

Søerne i Hareskovby – Forvaltningens præsentation ved møde 2015 (PowerPoint) og Vandløbslovens bestemmelser om rørlagt vandløb (PowerPoint)

Bredsikring på Åvej 20B – Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 21. maj 2015 (HMB fik delvis medhold)

Kunstgræs på fodboldbanen på Månedalen – udtalelse fra HMB i maj 2015

Referat fra generalforsamling i HMB 2015

Uddybende klagebegrundelse – Åvej 20B i Hareskovby – HMB 2014

Støjhandlingsplan – Høringssvar fra HMB 20. juli 2014

Referat fra generalforsamling i HMB 2014

Referat af generalforsamling i HMB 2013

Referat af generalforsamling i HMB 2012

Ideer og forslag til ny samlet lokalplan for Hareskovby – HMB – 1. september 2013

Høringssvar – Forslag til Trafikplan 2013-17 – HMB – 1. oktober 2013

Høringssvar – Forslag til lokalplan 115 – HMB – 1. december 2013

Høringssvar – Forslag til Kommuneplan 2013 – HMB – 4 september 2013

Byrådets vedtagelse af samarbejdsaftale med Lokalsamfundenes Samvirke d. 26/8-2009 – hvor HMB udpeges til pligtig lokal høringspart og samarbejdspartner for forvaltningen i alle sager af betydning for Hareskovby. Samarbejdsaftalen ses her.

Fremtidens lokalsamfund – præsentation på mødet med Byrådets partier 24. februar 2009

Der er lukket for kommentarer.