Søerne i Hareskovby

søerneSØERNE I HARESKOVBY: BEVARELSE OG PLEJE

Mandag d. 6. oktober 2014, kl. 19:00 til 21:00.

Tilde Roland Høberg og Pia Holm Nielsen, biologer i Natur og Miljø, Furesø Kommune

Genopliv Søgruppen i Hareskovby fra 90’erne, som gav råd om pleje og vedligeholdelse af Hareskovbys søer.

I Hareskovby fra 90’ernevar der en Søgruppe i Hareskovby, som gav råd om pleje og vedligeholdelse af Hareskovbys søer og udgav en brochure herom, samt på opfordring undersøgte de enkelte søers flora og fauna og gav forslag til sø-ejere om fælles tiltag. Denne aften vil vise om der er basis for at genoplive denne gruppe.

Tilde Roland Høberg vil illustrere påvirkning af søerne med eksempler fra Hareskovby i form af fotos/luftfotos og vise konsekvenserne heraf over tid. Hun vil fortælle, hvorfor stadig pleje er nødvendig og hvordan det kan gøres. Endelig vil hun minde om hvad man som bredejer skal være opmærksom på i forhold til lovgivning osv.

Mange af Hareskovbys søer er forbundet indbyrdes eller modtager vand fra skoven eller afleder vand til Tibberup Å. Pia Holm Nielsen vil gennemgå vandets forløb, vandstanden i søerne og bredejernes og forsyningens forpligtelser i forhold til vedligeholdelse og regulering af vandstanden, herunder hvordan man definerer den ”rigtige” vandstand til gavn for huse, haver, søbredder med den rette vækst af siv o.a.

Tilde Roland Høberg og Pia Holm Nielsen er begge ansat som biologer ved Afdelingen for Natur og Miljø i Furesø Kommune, hvor de bl.a. arbejder med artsregistrering og vurdering af søernes tilstand samt regulering af vandgennemstrømningen i vandløb, åer og søer.

Nyttige referencer:

Rapporten ”Vådområder i Værløse Kommune” udarbejdet af Værløse Kommune, Teknisk forvaltning ved hortonom Gitte Calov, januar 2002. http://www.furesoe.dk/Kommunen/KlimaNaturMiljoe/Vand/SoerOgVaadomraader/Vaadomraaderapport.aspx

Mødeleder: John Ehrbahn

Tilmelding: Tlf. 2081 5949 eller email:

email hidden; JavaScript is required senest 2. okt.

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7

Dette indlæg blev udgivet i Aktiviteter, Debatforum. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.