Søerne i Hareskovby

Lørdag d. 5.10.2013 kl. 14:00-17:00

Hareskovby har 30 registrerede søer. Furesø kommune har registreret dem under numrene 60-91. Fælles for dem alle er faren for gradvis tilgro-ning og opfyldning og dermed omdannelse til mo-ser og engområder og i sidste ende til nye bygge-grunde. Langt de fleste af søerne ejes af private som en del af grundene til de omkringliggende ejendomme og er således underkastet den private ejendomsret.


Dette rejser mange spørgsmål for Hareskovbys beboere: Ønsker vi at bevare søerne? Kan vi be-skytte søerne mod gradvis tilgroning, opfyldning og forsvinden? Er vi i stand til i fællesskab at be-vare dem, selv om ejerskabet af dem er fordelt på mange? Får andre end ejerne en chance for at kigge på de private herligheder? Var det en idé med en årlig sø-kigge-dag? HMB giver med denne natur-tur sine medlemmer en chance for at tage spørgsmålene op.

14:00-16:00
Rundtur på cykel fra sø til sø:
På cykelturen besøges 3 søer, hvor søejere fremvi-ser deres søer og fortæller om søernes flora og fauna. De vil også fortælle om deres arbejde med at vedligeholde søerne. Mellem de mere detaljerede søbesøg cykler vi forbi endnu 3 søer, karakteri-stiske på hver deres måde.

16:00-17:00
Diskussion på Biblioteket:
John Ehrbahn (ny søejer med problemer), Anna Bodil Hald (medlem af den nu nedlagte Hare-skovby Søgruppe) og Lennart Heldorf (søejer med erfaringer) kommer hver med et oplæg af maksi-malt 10 minutters varighed, hvorefter der er al-mindelig diskussion mellem indlederne og de fremmødte.

Jørn Gry er mødeleder.
Der vil være muligheder for at købe forfriskninger på Biblioteket.

Pris: Gratis
Tilmelding:  Niels-Erik Olsen,
email hidden; JavaScript is required eller tlf.4087 0982. Højst 30 deltagere og de første 30 tilmeldte får ved accept af tilmeldingen de nærmere oplysninger om hvor vi starter på turene.

Dette indlæg blev udgivet i Aktuelle arrangementer, Vandringer. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.